na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz




Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění na 1 den



Žádost o uvolnění na 2 a více dní



Žádost o uvolnění z předmětu



Posudek o zdravotní způsobilosti



Výroční zpráva - školní rok 2020/2021



Roční plán prevence
rizikového chování 2023/24
Školní program proti šikanování



Školní preventivní strategie



Školní poradenské pracoviště


Školní vzdělávací program školy



Školní řád



Organizační řád školy



Klasifikační řád



Školní vzdělávací program školní družiny



Vnitřní řád školní družiny



Přihláška do školní družiny



Zmocnění k vyzvedávání dítěte
ze školní družiny



Vnitřní řád školní jídelny



Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny



Přihláška do školní jídelny



Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)