20.2.
Talentové zkoušky
do třídy s rozšířenou výukou Matematiky, Anglického jazyka a Logiky
| 9:00


21.2.
Karneval školní družiny