Maraton 128
Celkový čas: 02:19:19,83

22. 9.
16:00 hod.
Akce družiny
"Táhneme za jeden provaz"