na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czZahájení přípravky k přijímacím zkouškám na SŠ

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

zasílám aktuální informace k zahájení přípravky k přijímacím zkouškám na SŠ.

Přípravka poběží od 11.5. do 4.6. 2020.

V EŽK najdete informace o organizaci výuky čtyřech školních skupin se seznamy žáků.

Seznamy jsou finální a neměnné.

Skupiny budou pracovat pouze v budově školy.

Každá skupina má určený vchod pro příchod/odchod, svou pracovní místnost.

Pro zachování 90 minut na výuky je přidáno 30 minut na hygienické procedury před vstupy
do budovy a místností.

Skupinu si vyzvedne u daného vchodu vyučující, pozdní příchod do skupiny není možný.
Žáka pošleme domů a zavoláme vám.

S sebou:

·  psací potřeby, poznámkový blok

·  2 roušky a sáček na odložení použité roušky – bez nich nesmí do budovy

·  Vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – bez něho nesmí do budovy

·  PŘEZŮVKY, jestliže je nemá v šatně (přezůvky si budou nosit domů)

Rozpis vyučujících, seznamy žáků školních skupin a informace o času i místě příchodu najdete v EŽK.
 Gisela Kostelecká, ředitelka školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Nejnovější informace k prostudování,
které se týkají jednotných přijímacích zkoušek a pravidel pro přijetí.

 Mgr. Lenka Řádková