Matematika pro 6. ročník

Vážení rodiče,
na těchto stránkách najdete ukázkové gradované příklady pro 6. ročník, které si můžete se svými dětmi zkoušet. 
   Gradovaný příklad je charakteristický tím, že si děti mohou vybrat obtížnost podle sebe: a) nejtěžší - d) nejlehčí.
   Podle toho, jak obtížný příklad si dítě vybere, bude ohodnoceno body a následně získá známku. Pokud vypracuje více obtížnosti jednoho příkladu, budou mu počítány body za těžší zadání (body se nesčítají!)

Mgr. Lucie Hadravová

Příklady 1 (17. 9.)             Příklady 2 (22. 10.)