na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Projekt - Ekologická výchova

Poskytnuté dotace z programu ekologické výchovy a osvěty

Pro rok 2023 získala ZŠ Pardubice, Staňkova 128 dotace na realizaci tří školních projektů.
Dotace poskytlo statutární město Pardubice z programu ekologické výchovy a osvěty.

    •  1. Projekt: Účast v projektech Globe, Ekoškola, MRKEV a KEV

V rámci našich ekologických aktivit je škola zapojena do několika národních i mezinárodních projektů: Ekoškola, Globe. Využíváme také nabídky vzdělávacích akcí KEV (Klubu ekologické výchovy) a sítě MRKEV (Malého rádce kvalitní ekologické výchovy). Spolupráce s těmito organizacemi nám přináší inspiraci a zároveň nám poskytuje zpětnou vazbu pro naši práci.

Ekologickou výchovou se ve škole zabýváme už od roku 1996. Od tohoto roku se účastníme projektu Globe, což je mezinárodní monitoring životního prostředí. V roce 2009 jsme poprvé získali titul Ekoškola. V roce 2011 jsme obhájili titul Ekoškola 2. stupně a v roce 2014 jsme obhájili titul Ekoškola 3. stupně.

    •  2. Projekt: Tmelení kolektivu 6. třídy formou pobytového ekologického kurzu

Vzdělávací pobyt v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka sledoval dva cíle: sociální a environmetální. Program jsme vybrali pro třídu 6.C, třídu s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka.
Jejich pobyt měl tmelící charakter kolektivu s novým třídním učitelem a současně jsme podpořili environmentální vzdělávání, které vhodně doplnilo vzdělávání na 2. stupni v přírodních vědách.

Týdenní pobyt v Pasíčkách zahrnoval vzdělávací programy nabízené ekocentrem Pasíčka a sociální aktivity pro podporu pozitivního klima v třídním kolektivu a spolupráce.

    •  3. Návštěva vzdělávacích programů Ekocentra Paleta

Při plnění projektu Ekoškola navštěvujeme programy Ekocentra Paleta v Pardubicích.

V jednotlivých ročnících využíváme nabídky Ekocentra Paleta podle věkového spektra žáků a programy vybíráme tak, aby na konci školní docházky absolvovali naši žáci většinu programů, které Ekocentrum Paleta pro základní školy nabízí. Tento trend již udržujeme druhou desítku roků. Programy jsou kladně hodnoceny pedagogy, žáky i rodičovskou veřejností a vhodně doplňují výuku některých předmětů (např. přírodověda, přírodopis, ekologickou výchovu).

Programy pro 1. stupeň si vybírají vyučující jednotlivých ročníků sami, na 2. stupni je vybírá koordinátor environmentální výchovy společně s vedoucí metodického sdružení pro přírodovědné předměty a vyučujícími jednotlivých ročníků tak, aby se programy střídaly, neopakovaly a vhodně doplňovaly probírané učivo.

Cílem projektu je zkvalitnit enviromentální výchovu ve škole, komplexně a dlouhodobě působit na rozvoj ekologického myšlení žáků.


V Pardubicích, 25. 10. 2023

Gisela Kostelecká
ředitelka školy