na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czKariérové poradenství na naší škole

Od poloviny roku 2019 se účastníme Implementačního Krajského plánu Pardubického kraje Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky. Kurz pořádá Centrum celoživotního vzdělávání v Pardubicích.

Cílem účasti v projektu je přizpůsobení kariérového poradenství potřebám 21. století. Kurz má za úkol připravit kariérové poradce v lepší orientaci v trendech, které ovlivňují výběr povolání. Všichni účastníci prošli 40 hodinovým „Kurzem švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q“. Poradci zde vylepšili své kompetence ve vedení žáků k vlastnímu profesnímu a osobnostnímu růstu, uvědomování si svých silných stránek.

Kariérový poradce má směřovat žáky a jejich rodiče k tomu, aby se zaměřovali od útlého věku na rozvoj dovedností a rozvíjení nadání a talentu u svých dětí. K tomu by žákům měla sloužit tzv. pracovní porfólia, kde si budou zaznamenávat všechny své úspěchy a životní milníky, které je posunují na kariérové cestě.

Účelem projektu je, co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Výstupem je i zajištění exkurzí na různých pracovištích. Zde mají žáci získat náhled a představu o náročnosti jednotlivých profesí. Bohužel pokračování tohoto projektu bylo pozastaveno epidemickou situací v posledním kalendářním roce.

Mgr. Lenka Řádková,
výchovná poradkyně školy