na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Projekt - Národní plán doučování

Od ledna 2022 pokračujeme v účasti
Národního plánu doučování.


O co jde?

•  Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

•  Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů,
a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

•  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků.
V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

•  V první fázi probíhalo přímé doučování žáků probíhat od 1.9. do 31.12.2021.

•  Ve druhé fázi pokračuje doučování od 1.1. do 31.8.2022

Jak se zapojila škola?

•  Doučujeme v předmětech: matematika, cizí jazyky, český jazyk, přírodní vědy.

•  Doučují: učitelé 1. a 2. stupně základní školy, asistentky pedagoga.

•  Doučovací hodina trvá 45 minut.

•  Doučující pracuje s jedním žákem nebo skupinou do max. 5 žáků.

•  Doučování jsem nabídli žákům v souladu s kritérii MŠMT.

•  Nabídku provedli přímo doučující na základě kritérií MŠMT a osobních zkušeností z distanční formy výuky školního roku 2020/21.


V Pardubicích, 5. 1. 2022

Gisela Kostelecká
ředitelka školy