na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czRodiče vítáni

Vážení rodiče,

základem efektivní spolupráce rodičů a školy je vzájemné informování a spolupráce. Škola poskytuje mnoho služeb a je důležité, aby o těchto možnostech měli rodiče přehled. Rozhodli jsme se využít nabídky portálu Rodiče vítáni a své služby certifikovat. Naše dlouhodobé úsilí o vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných vztahů mezi školou a rodiči tak získalo konkrétní podobu i výsledky. Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifikát společnosti EDUin a od 22. 11. 2011 můžeme značku „Rodiče vítáni“ používat.

Jak se pozná škola se značkou „Rodiče vítáni“?
Podle loga umístěného na dveřích školy.

Škola se značkou „Rodiče vítáni“ garantuje, že bude dodržovat šest komunikačních pravidel:
1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně pozdních odpoledních hodin.
2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte
    před ostatními rodiči.
5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

Kromě těchto základních pravidel nabízí značka dalších sedmnáct volitelných kritérií. Pro udělení značky
si z nich škola musí vybrat alespoň dvě. Kompletní seznam kritérií naší školy naleznete na tomto odkazu.