na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czInformace školní jídelny

  Školní jídelna se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

  Poplatky za Stravné jsou prováděny bezhotovostní platbou u Moneta Money Bank
na číslo účtu Školní jídelny: 20001-520524/0600.
Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte

U sourozenců musíte zadat dva příkazy, platby jsou automaticky přiřazovány k evidenčním číslům,
nelze tedy platit jednou platbou. Věnujte pozornost při zadávání evidenčního čísla strávníka.
Při chybném zadání evidenčního čísla nebude Vaše platba přiřazena.

  Placení obědů na školní rok: 1. platba k 20. 8., poslední platba k 20. 5.
Dnem přijetí nové vyhlášky o stravování č. 107/2005 vstoupilo v platnost ustanovení, že strávníci se zařazují do stravovacích kategorií věku, nikoli podle třídy, kterou navštěvují.
Příklad: Dítě ve školním roce 2023/24 navštěvuje 4. třídu, v květnu 2024 mu bude 11 let a do kategorie
11 – 14 let je zařazen již od září školního roku 2023/24.

Rozdělení stravovacích kategorií (platí od září 2023):
7 – 10 let záloha na měsíc – 590,- Kč (cena jednoho oběda 31,-)
11 – 14 let záloha na měsíc – 630,- Kč (cena jednoho oběda 33,-)
15 a více let záloha na měsíc – 660,- Kč (cena jednoho oběda 35,-)

Vyúčtování přeplatků se provádí 1 x ročně a to vždy v červnu
– možnost nahlédnutí do stravovacích archů u vedoucí školní jídelny.

  Odhlášky obědů den předem do 14:00 hodin na tel. 606 648 352 (v případě nedostupnosti: 737 985 753),
přes internet: www.strava.cz (nutná registrace u vedoucí jídelny)
nebo pomocí Pardubické karty přes terminál.

  Pro nemocné děti lze odebrat oběd od 11:15 – 11:45 hodin pouze první den nemoci.

  Změnu účtu - prosím nahlaste vedoucí školní jídelny.

  Výdej obědů pouze na Pardubickou kartu.
Pořízení nové karty prostřednictvím vyplněné žádosti s fotografií zdarma.
Pořízení duplikátu za 50,- Kč v kanceláři Školní jídelny.

  Jídelna nabízí každý den 2 druhy jídel (nejméně 20 dětí).
Dále je možnost snídaní pro družinové děti (nejméně 15 dětí)

 Světlana Minaříková, vedoucí školní jídelny