na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Školní rok 2020/21

Dvacátým rokem na škole pracuje SNĚM DĚTÍ.

Je tvořen zástupci 3. až 9. ročníků.

Sněm dětí zasedá v letošním školním roce každý měsíc spolu s vedením školy.
Pokud je potřeba je jeho setkávání častější. Zde si předáváme informace o životě školy a žáci se podílí na přípravě některých školních akcí.

Vloni Sněm dětí vyrazil na třídenní pobyt do Oucmanic, kde se děti měly možnost lépe poznat a společně naplánovaly spoustu nových věcí a projektů.

První akcí byla návštěva Domovu pro seniory v Mikulovicích.
Děti ze sněmu napekly perníčky, sbalily pexeso a jely zpříjemnit den seniorům.

Následně se podařilo uspořádat sbírku pro útulek města Chrudim.

Velkou část své práce děti věnovaly přípravě a organizaci akci Maraton 128, který musel být přesunut
na září letošního školního roku z důvodu uzavření škol.

Dva zástupci naší školy se účastní jednání Dětského parlamentu při Magistrátu města Pardubice
a informace z této činnosti předávají vedení školy a zástupcům tříd.

V letošním školním roce to budou žákyně z 6.D – Marcela Poláková a Žofie Draštíková.