na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Školní rok 2023/24

Dvacátým druhým rokem na škole pracuje SNĚM DĚTÍ.

Sněm je tvořen zástupci 3. až  9. ročníků. Sněm dětí zasedá v letošním školním roce každý první čtvrtek v měsíci. Pokud je potřeba, scházíme se častěji, ale bez pravidel.

Rádi bychom tento školní rok na jaře vyjeli opět na třídenní pobyt. Na těchto pobytech děti ze Sněmu vždy připraví zajímavé projekty, které následně uskutečňujeme.

Jedním z projektů Sněmu dětí je akce Maraton 128. 1. června 2023 proběhl již čtvrtý ročník. Děti tentokrát vyzvaly Základní školu v Dobřichovicích k překonání našeho času. Ta uskutečnila svůj první maraton a jejich čas byl o kapku lepší než náš. Těmito akcemi se snažíme posílit sounáležitost školy.

V tomto školní roce také uskutečníme Program osobnostního rozvoje. Pro žáky naší školy je Program rozdělen do tří základních kategorií: pohyb, dovednosti, dobrovolnictví. Sněm se podílí na určování hodnocení tohoto Programu.

Celá práce Sněmu dětí je podpořena vedením školy a Spolkem rodičů. Rádi bychom vytvořili silnou komunitu těchto tří subjektů.

Dva zástupci  naší školy se  účastní jednání Dětského parlamentu při Magistrátu města Pardubice a informace z této činnosti předávali vedení školy a zástupcům tříd. V letošním školním roce to jsou dvě děvčata, jedna ze sedmého a druhá z osmého ročníku..