na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czAkční plán ke strategickému cíli 2


  Podporujeme odborný růst pedagogického týmu

Kvalita vzdělávání úzce souvisí s odborností pedagogů, vnitřní motivací, jejich osobnostním růstem,
kvalitou interních vztahů, úrovní komunikace, sdílenými hodnotami.
Kroky k naplnění strategického cíle:

  Nastavíme aktualizovaná pravidla informačního a komunikačního systému

  Zavedeme pravidelná setkání nad osobními rozvojovými cíli pedagogů

  Uplatníme systematickou kolegiální podporu

  Zaměříme se na vyhledávání finančních zdrojů pro odborný růst pedagogů

  Vytvoříme podmínky pro vyšší péči o pracovní tým