na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czAkční plán ke strategickému cíli 4
  Zvyšujeme aktivní účast rodičů na podpoře variabilního vzdělávání

Kroky k naplnění strategického cíle:

  Nastavením komunikačního manuálu pro rodiče

  Předem stanovenými formami zapojení rodičů do školních i mimoškolních akcí

  Vytvořením předem daného souboru akcí, které rodič může podpořit

  svým podílem na organizaci, účastí, darem