na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Informace

Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou
angličtiny, matematiky, logiky,
osobnostního rozvoje a programování


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. března 2024 od 17:00 hodin | Informační schůzka pro rodiče předškoláků
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svět vzdělání je správnou volbou pro rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco víc než standardní vzdělání. Tyto třídy jsou součástí běžných škol a nabízí rozšířenou výuku angličtiny už od první třídy, hodiny programování a zaměřují se také na rozvoj osobnosti a budování dobrých vztahů ve třídě. Dále jsou zařazeny do výuky hodiny logiky, které podporují nezávislé myšlení, ke kterému přispívá také Hejného metoda využívaná ve výuce matematiky.

JAK TO FUNGUJE?

Třídy Světa vzdělání nabízí rozšířenou výuku, zároveň jsou ale součástí běžných škol a fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Přínos spočívá v tom, že běžný rozvrh této třídy zahrnuje jednu nadstandardní vyučovací hodinu každý den, a navíc využívá systému půlených hodin pro lepší individuální přístup. Metodika výuky těchto tříd kombinuje tradiční a inovativní přístupy vzdělávání, které jsou ověřeny několika lety praxe na více než 17 školách v republice.

Více informací, termíny informačních schůzek a přihlášku najdete na webu svetvzdelani.cz