na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czTřídnické hodiny

V letošním školním roce budou třídnické hodiny již od prvních ročníků. Myslíme si, že při příchodu dětí do nového kolektivu je třeba kolektiv formovat tak, aby se po celou školní docházku cítily děti ve škole dobře a bezpečně.

Jaký je smysl třídnických hodin?
•  vztahy mezi žáky
•  vztahy mezi učiteli a žáky
•  ventilace
•  řešení aktuálních problémů
•  rozvoj osobnosti
•  trénink sociálních vztahů, komunikace
•  rozvoj motivace dětí

Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy.
Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů a současně přináší možnost účinné intervence, kterou lze delegovat na odborníky, nebo ji v některých případech samostatně provést. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak často přerostou do takřka neřešitelných rozměrů. V letošním školním roce bude pomáhat třídním učitelům školní psycholožka a také program „Tipovník do třídnických hodin“, který jsme zakoupili.

Mgr. Edita Kacetlová
zástupkyně ředitelky školy, metodik prevence