na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czRozmístění tříd a obsazení kabinetů

Kabinet Chemie:
H.Suková
I.Havlasová
Učebna
Fyziky
a Chemie
9.C
Učebna
Matematiky
7.C
Počítače
8.B
Kabinet
AJ:
E.Herzánová
V.Kubíková
S.Pešková
A.Čechová
I.Netolická
8.A
7.A
Učebna
Hudební výchovy
9.D
7.B
9.B
Kabinet
Fyziky
a Matematiky:
M.Bryčková
M.Vorlová
A.Tošovská
M.Drašarová
J.Kubát

2.patro   
8.C
Učebna
Multioborová
WC
chlapci

oddychový koutek
WC
dívky

Kabinet VV:
A.Leksová
V.Ehlová
Z.Kudrnová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Učebna
Přírodopisu
9.A
5.B
3.C
6.C
Malá sborovna
vyučující 1.-4. ročníku
4.B
5.A
6.B
6.A
5.C
Kabinet
Přírodopisu:
M.Stoklasová
L.Vánská
J.Vladyková
A.Vondráčková

1.patro   
8.D
Učebna
Multioborová
WC
chlapci

oddychový koutekWC
dívky

WC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


2.A
4.C
Ředitelka školy,
Zástupkyně ředitelky školy,
Sekretariát
VCHOD
Sborovna
2.stupně

4.A


3.A


3.B


1.A

2.B

přízemí


2.C
Školní
psycholog
WC
chlapci

WC
učitelé

vestibul
WC
učitelé

WC
dívky

Kabinet VP: K.Navrátilová
D.Smejkalová
Kabinet Tělesné výchovy:
K.Svobodová
D.Šverák
P.Fiala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
Ranní
družina

1.C
 
 
budova školní družiny


1.B
vchod do jídelny
šatna

VCHOD

šatna
WC
dívky

WC
chlapci

WC
učitelé

Sborovna