na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czVýzdoba školy

I přes nepříznivou situaci a distanční vzdělávání se snažíme naši školu zvelebovat a utvářet nejen hezké,
ale i podnětné prostředí pro naše žáky. S touto myšlenkou se zrodil nápad vytvořit na druhém patře školy výzdobu stálejšího charakteru, která by plnila jak účel dekorační, tak i vzdělávací.

Vzniklo puzzle, které je rozdělené do 5 sekcí. Každá sekce se věnuje jednomu jazyku, který se na naší škole učí a s tím jsou spojené země, kde se těmito jazyky mluví. Na jednotlivých dílcích jsou těmito pěti jazyky napsány krátké fráze podporující zájem o život, přátelství, studium a vztahy mezi lidmi, či citace slavných osobností. Nad puzzle postupně ke každému jazyku umisťujeme výtvarná díla našich žáků, která zobrazují významná místa, symboly či budovy a osobnosti, které se k těmto oblastem pojí.

Toto propojení cizího jazyka, známých míst a osobností neslouží zdaleka jen k dekoraci, ale také k rozšiřování znalostí a vědomostí žáků. Frázemi na puzzle se mohou žáci inspirovat, poučit se, ale mohou
je i překládat, čehož vyučující cizích jazyků i češtiny využívají jako dobrovolných úkolů či jako "soutěž" pro žáky.

Obrázky zase inspirují k rozšiřování všeobecných znalostí, jelikož žáky vedeme k tomu, že je důležité znát věci nejen v našem městě či nejbližším okolí, ale měli by se zajímat i o dění celosvětové a učením se cizímu jazyku se zároveň učit chápat a rozumět jiným kulturám a tradicím. V neposlední řadě mohou obrázky podpořit touhu po cestování, poznávání nových zemí a jejich historie.

Dokončení tohoto projektu se díky epidemiologické situaci poněkud protáhlo, ale pevně věřím, že se nám podaří s dětmi domalovat obrázky i v této nelehké době a že bude chodba brzy dokončena a bude moci sloužit svému účelu a že se tento nápad bude líbit nejen dětem, ale i kolegům a návštěvníkům školy.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mi při realizaci tohoto nápadu pomáhali. Mgr. Jana Clubb Lochmanová