na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Velikonoce 2.A na Zelené bráně

S dětmi jsme si popovídali o Velikonocích a s nimi spojenými tradicemi,
společně jsme si vyrobili papírové velikonoční ozdoby a podívali se na dvoumetrovou pomlázku.

Naši návštěvu jsme zakončili krásnou vyhlídkou na město Pardubice z 59 metrů vysoké věže.

Barbora Čechová