na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
2.C a 3.C | „Ošklivé káčátko“

V pátek absolvovali žáci 2.C a 3.C společný projektový den na téma „Ošklivé káčátko“.

Každý žák dostal hned při příchodu ráno do školy svůj příklad k řešení. Důležitý byl správný výsledek,
podle kterého se, při společném ranním přivítání a rozcvičce s ptačím tancem, rozdělili do skupinek.
V těch pracovali celý den. Úkoly, které postupně společně plnili, informace, které si získávali a předávali
spadaly průřezově do všech předmětů (i těch, které žáci ještě nemají, například fyzika…).

Nechyběly ani praktické experimenty. Nejlepším hodnocením pro nás organizátory bylo hodnocení některých žáků: „bylo to fajn, když jsme se nemuseli učit…“ Ve skutečnosti jsme se my i žáci naučili a dozvěděli hodně nového a zajímavého.

Touto cestou děkujeme pomocnicím z devátých tříd.

Těšíme se na příští projektový den a na další třídu, která se k nám přidá.

Aneta Tošovská a Marcela Makarová