na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz3.B | Vymýšlíme loga zájmových útvarů

V normální době většina dětí ze 3. B navštěvuje nějaký zájmový kroužek, popřípadě sportovní oddíl.

Bohužel nám to koronavirus nyní neumožňuje, a tak jsme alespoň jednu hodinu prvouky věnovali debatě
o tom, co nás baví a co bychom chtěli znovu dělat. V rámci této hodiny jsme tvořili loga zájmových útvarů,
která můžete vidět na přiložených fotografiích.

Poznáte, o jaké zájmové útvary se jedná?


 Edita Havránková