na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz4.B, 3.A a 2.B | Projektové vyučování

V měsíci listopadu a prosinci 2019 se žáci 4. B, 3. A a 2. B zúčastnili projektového vyučování.
Byli rozděleni na skupiny, v každé skupině byli nejen věkově, ale také výkonnostně heterogenní žáci, čímž jsme se snažili dosáhnout rozvoje vzájemné komunikace mezi dětmi a posílení jejich sociálních dovedností.

Témata projektu byla tři – Voda, Lovci mamutů a Naše město.
Pod vedením p. učitelky Havránkové se skupiny ponořily hluboko do historie a zkoumaly, jak se žilo v pravěku. Skupiny p. učitelky Stanislavové zjišťovaly, jak je voda pro nás životně důležitá,
a skupiny p. učitelky Rybové pátraly v minulosti našeho města.

Děti měly možnost získat informace ze všech dostupných zdrojů – z encyklopedií, časopisů, na internetu v nově vybudovaných multioborových učebnách nebo na tabletech, které naše škola získala v rámci rekonstrukce odborných učeben. Práce na počítači měla další pozitivum, žáci se naučili tvořit powerpointové prezentace, které po skončení projektů ve svých třídách ukázali svým spolužákům v kmenových třídách. V rámci této práce se žáci naučili vkládat do prezentací nejen text, ale také fotografie i s odkazy, odkud fotografii nebo obrázek stáhli.

Ve skupině p. uč. Stanislavové v projektu Voda byly děti zapojeny i do praktických činností v keramické dílně při výrobě přívěsku v podobě kapky vody.

Skupina p. uč. Rybové společně vyrobila historické centrum Pardubic pomocí kartonu a jiných materiálů. V menších skupinách děti zpracovaly témata např. historii Velké pardubické, výrobu perníku a jiné tradice a zvyky Pardubic.

Práce na projektech děti nejen bavila, ale jsme přesvědčeny o tom, že je podpořila v tom, aby se naučily pracovat v týmu.


 Mgr. Edita Havránková, Mgr. Romana Stanislavová a Mgr. Lucie Rybová