na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.A ve Sféře

V pátek 17.5.2024 strávila třída 6.A celé dopoledne ve Sféře v Automatických mlýnech.

Žáci si mohli vybrat ze dvou pracovních worskhopů – práci se dřevem v dřevodílně a vyrobit
si a odnést domů vlastní poličku nebo se seznámit s nejznámějšími českými ilustrátory a pak
si na notebooku pomocí programu Krita vytvářet vlastní fantazijní ilustraci.

Oba programy byly velmi zajímavé a všichni si je užili.

Jitka Vladyková, třídní učitelka 6.A