na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.C v záplavě artefaktů

Ve středu 11. října jsme využili krásný babí den a vydali jsme se poznávat minulost.

Jakou? No přeci úplně tu nejstarší, nejvzácnější, nejdelší. Po počátečních peripetiích na vlakovém nádraží v Pardubicích jsme úspěšně dorazili do Prahy, kde jsme naskočili na metro a vydali se po stopách Indiana Jonese. Škola mladých archeologů nás přivítala v Domě U Zlatého prstenu Muzea města Prahy.

Paní archeoložka nás nejprve pomocí obrázků seznámila s tím, jak vůbec takový výzkum probíhá,
co je k tomu potřeba, jak poznáme archeologickou jámu od geologického podloží a další zajímavosti.
Co následovalo potom, předčilo naše očekávání. Nejen, že jsme si pomocí dvou kamenů mohli nadrtit vlastní mouku nebo si zkusili slepit dohromady střepy nálezů, ale především jsme si mohli zkusit zakreslit kostru člověka a osahat si nádoby až z doby římské. Nádoby staré přes 7 tisíc let.

Plni nově nabytých znalostí, vědomostí a zážitků jsme se v odpoledních hodinách vrátili zpátky do Pardubic. Doufáme, že příležitostí pro další návštěvu budeme mít ještě spoustu...

Za třídu 6.C Vendula Ehlová