na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.C | Život v půdě

Ve třídě 6.C se bavíme o důležitosti půdy na naší planetě.

Děti se ve skupinkách vytvořily žížalária, pozorují život žížal v půdě, vytvářejí hypotézy a vše dokumentují. V odpoledních hodinách jsme se vydali do naší zahrady, kde jsme hledali i jiné organismy, které žijí v půdě, určovaly druhy podle klíče bezobratlých a také vše dokumentovaly. Snažily se popsat místa, kde je a kde není větší druhová pestrost a proč.

Myslím, že si to všichni moc užili a do zahrady se opět brzy vrátíme.

Bádání zdar 😊

Lucie Vánská