na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Výzkumná expedice 6.D

Zkoumáme Bohdanečské rybníky aneb malý hydrobiolog.

Dne 25.10. jsme absolovovali první výzkumnou expedici na Bohdanečské rybníky.
Tématem byla ornitologie a entomologie. Zde jsme měli možnost pozorovat volavky,
kormorány, husy a jine vodní ptactvo a v místních tůních jsme lovili velké množství
bezobratlých, které budeme mikroskopovat.

Vše jsme poctivě zaznamenávali a monitorovali...
Počasí nám přálo a moc jsme si užili.

Lucie Vánská