na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Chemické pokusy 8. a 9. ročníků

Žáci osmých a devátých ročníků každý měsíc provádí chemický pokus,
který se váže k probíranému učivu.


Před vánocemi jsme si zkusili vyrobit „střelný prach“, kdy všechny ohromila prudká reakce se světelným efektem. Následně jsme si vytvořili „lávovou lampu“, „pěnového hada“, vyvolali „ducha z baňky“ a teď se budeme pokoušet vytvořit elektrický proud pomocí galvanického článku z ovoce,
ale o tom zase příště…

Helena Suková