na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz8.A, 8.B, 8.C | Exkurze v úpravně vody v Hrobicích

Dne 11. října navštívili žáci tříd 8.A ,B,C úpravnu vody v Hrobicích.

O vodě, její výrobě, čištění, složení, významu a využití se učíme v letošním roce v chemii.
Hrobice dodávají pitnou vodu pro velkou část Pardubic a okolí. Surovou vodu odebírají z písníku Oplatil
a několika studní v okolí úpravny. Než voda doteče až k nám domů do kohoutků, musí projít mnoha úpravami. Čistí se mechanicky / filtry/ i chemicky / ozonem, chlorem, manganistanem, vápnem/.

Úpravnou nás provázel pan vedoucí a jeho zástupce. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny
a prohlídka trvala asi 1,5 hodiny.

Čistá pitná voda se potom uskladňuje v obřích podzemních vodojemech, které jsou na Kunětické hoře.
Tyto vodojemy, ze kterých samospádem teče voda do města, jsme si také prohlédli.
Náš poznávací výlet jsme podnikli s p. uč. Froschovou a p. uč. Musilovou a zakončili jsme ho prohlídkou
zookoutku v areálu pod Kunětickou horou.


 Zuzana Machová, 8.C