na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Žáci 9.A vybírají své povolání

Ve čtvrtek 16.12.2021 navštívila třída 9.A Centrum celoživotního vzdělávání
v budově gymnázia Mozartova.


Zde se účastnili pracovního worskhopu ke kariérovému poradenství s názvem Jachta (JÁchta) na moři. Žáci pracovali ve dvou skupinkách s p. lektorkami a snažili se najít své silné stránky, nadání a schopnosti s cílem vhodného směřování ve vzdělání. Na závěr proběhla zajímavá debata o ještě neexistujících povoláních, která budou potřeba během následujících let.

Všechny aktivity byly vzájemně propojené, promyšlené a zajímavé a žáci odcházeli po 4 hodinách s hlavou plnou námětů k zamyšlení, materiálů a inspirativních informací a nápadů.

Mgr. Jitka Vladyková, třídní 9.A