na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Ohlédnutí za DNEM DĚTÍ ve školní družině

1. června slavily všechny děti svůj svátek.

Pro družinové děti paní vychovatelky připravily oslavu. Každá vymyslela jedno stanoviště a během odpoledne si toto stanoviště každé oddělení vyzkoušelo. Na závěr jsme se všichni sešli na zahradě školní družiny a tam jsme si společně s paní vychovatelkou Kolínovou zatančili.

Pro děti bylo připraveno i občerstvení ze školní jídelny a drobné odměny.

Počasí nám přálo a my jsme si odpoledne úžasně užili.

Za kolektiv vychovatelek Dana Strakošová