na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czEkotým odpady | Recyklace baterií

Vážení rodiče,

díky Vám je svět zelenější! Tím, že jste se s námi i v roce 2020 zapojili do sběru baterií
pomáháte přírodě hned dvakrát.

Předně jsme z 55 kg odevzdaných baterií umožnili prostřednictvím recyklace
získat 36 kg kovonosné suroviny. Tím šetříme zdroje nerostných surovin.

Zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky
znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Moc si vaší aktivity a spolupráce vážíme!

V přiloženém pdf souboru naleznete Osvědčení o přínosu pro životní prostředí naší školy :-)
 Ekotým odpady