na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Poděkování - Jarmark pro Mary's Meals

Náš první minijarmark na podporu organizace Mary's Meals, která udržitelně a nízkonákladově zajišťuje jídlo dětem ve školách v nejchudších částech světa, se náramně vydařil.

I přesto, že nám při stěhování lavic na hřiště mírně sprchlo a následně naše malé prodejce sužovalo u stánků velké horko, proudily k nám zástupy podporovatelů a již kolem druhé hodiny některé stánky hlásily vyprodáno.

I přes úmorné vedro vládla za školou uvolněná a přátelská atmosféra a po třetí hodině byla zapečetěná kasička Mary's Meals naplněná po okraj, zatímco naši trhovci doprodávali poslední zboží. To už "náš" dobrovolník z MM Jan Soukal, který s námi celý den trávil, obcházel stánky s ochutnávkovými porcemi kukuřičné kaše se sojovými vločkami Likun Phala, kterou jedí děti ve školách v Malawi. Některé děti kaše odpudila natolik, že se ochutnat neodvážily, těm vyčerpanějším a unavenějším jedincům zase chutnala :-), ale většina se shodla na tom, že by ji každý den jíst opravdu nechtěla. Snad tato skutečnost bude mít vliv také na objem odpadu ze školní jídelny :-). Uklidit jsme stihli ještě před příchodem bouřky.

Rády bychom poděkovaly rodičům našich Tomíků za podporu a spolupráci při přípravách a za občerstvení pro děti, panu školníkovi za technický servis, asistentkám za personální zajištění akce, vedení za trpělivost s neustále se měnícími opatřeními a hlavně všem návštěvníkům z řad rodičů, žáků i zaměstnanců školy za štědrost, díky které se podařilo několikrát překročit i ten nejoptimističtější předběžný odhad výtěžku.

Přesnou částku se dozvíme po rozpečetění pokladničky a sečtení peněz na jednom z městských úřadů v Brně, kde se nachází česká centrála Mary's Meals a kam musí pokladnička nejprve doputovat. Poté ji vyvěsíme spolu s reportáží našich tomíkovských čtvrťáků sem na školní web.

S poděkováním všem dobrodincům za celý tým Kateřina Kánská


Foto: Jan Soukal, Mary's Meals
www.marysmeals.cz