na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czZpráva MO – výchovy | březen 2021

Přestože se v rámci distanční výuky nevyučují výchovy obdobně jako jiné předměty, vzdělávání v nich nadále probíhá. Žáci se s přihlédnutím k náplni učiva v daném ročníku seznamují se základními teoretickými poznatky občanské, rodinné i hudební výchovy, samostatně tvoří v rámci výchovy výtvarné i v rámci pracovních činností.

Nejčastěji děti pracují na referátech či vytvořeních listech. Zadávány jsou široké tematické okruhy či větší množství témat, z nichž si žáci vyberou to, které je zajímá nejvíce. Na zpracování pak mají čas v rozmezí několika týdnů. A tak vznikají písemné práce v rodinné výchově o fungování a změnách mezilidských vztahů v době uzavření škol, v rámci hudební výchovy se žáci mohou zamýšlet například i nad tím, jak se mění hudební produkce za poslední rok. Výtvarné a pracovní činnosti mnohdy žáky „nutí“ jít ven a reflektovat aktuální počasí či domácí mazlíčky.

V rámci hudební výchovy měli žáci za jeden z úkolů napsat svou reakci na poslech symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany. Těší mě, že většina z nich vnímala poslechový úkol velmi pozitivně. Mezi reakcemi na otázku: „Jak na Tebe hudba působila?“ nechyběly zmínky o tom, že se těší, až budou moci jít někam na živý koncert.

 Za tým MO výchov Mgr. Ing. Jaroslav Šlais