na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Odznak všestrannosti – okresní kolo

První sportovní soutěž tohoto kalendářního roku – okresní kolo „Odznaku všestrannosti“,
kterou spolupořádá Český olympijský výbor, se konala 7. března na ZŠ Bratranců Veverkových.

Celkem 24 žáků z naší školy bojovalo o postup do krajského kola.

Bojovalo se v šesti kategoriích (dle roku narození) a v družstvech. Žáci museli splnit 4 disciplíny
(hod medicinbalem, 3skok, leh-sed, švihadlo).

Mezi jednotlivci se nejlépe dařilo Adamu Hofmanovi, který zvítězil. Z druhého místa postupují Elen Muková, Adéla Těšitelová a Ondřej Vítek. Třetí místo obsadili Sofie Panchártková, Kateřina Šťastná, Ema Helmeczi, Ellenor Oyeyiola a Dan Šeda. Družstvo obsadilo 4. místo.

Za kolektiv tělocvikářů K. Svobodová a D. Šverák