na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Úspěšná akce Sběru papíru na naší škole

V pátek 17. května se na naší základní škole uskutečnila další úspěšná akce sběru papíru.

Před školu byl přistaven kontejner, do kterého žáci, rodiče a učitelé nosili a vozili zvážený papír.
Díky úsilí celé školní komunity se podařilo vybrat úctyhodných 5,5 tuny papíru. Akci podpořilo šest
žáků z 8.C, kteří se s nadšením ujali organizačních úkolů a pomáhali při vážení a ukládání papíru do kontejneru. Jejich práce byla klíčová pro hladký průběh celé akce a patří jim velké poděkování.

Tento sběr byl součástí celoročního projektu, do kterého se zapojily všechny třídy naší školy.
Celkové množství nasbíraného papíru z této a předchozí akce dosáhlo úžasných 12 tun.

Brzy se uskuteční vyhodnocení, kde budou oceněni nejen žáci, ale i celé třídy, které přispěly nejvíce. Výsledky ukazují, že naše škola má silný smysl pro komunitu a ochranu životního prostředí.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich úsilí a těšíme se na další úspěšné akce!

Anna Leksová