na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Skupinové práce v matematice

S kolegy z kabinetu matematiky jsme se rozhodli zařadit skupinové práce do hodin matematiky.

Žáci skvěle spolupracují, bez obtíží počítají, aby vybarvili správně QR kód, který naskenují a získají „odměnu“. Žáci jsou v pohybu, pracují i na chodbách a doufáme si tvrdit, že takové hodiny jsou více zajímavé.

Za kabinet matematiky Aneta Tošovská a Michala Drašarová