na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Lovíme Bobříka informatiky

Bobřík informatiky je soutěž, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Národní kolo (dále se nepostupuje) proběhlo na škole během dvou týdnů v listopadu.
A jaké jsou výsledky naších žáků?

Kategorie Mini (1. stupeň ZŠ – max. 192 bodů): 1. – 3. místo: Lukáš S. (4.C), Kristýna B. (5.C), Klára M. (5.A) – všichni 192 bodů

Kategorie Benjamin (6. – 7. ročník – max. 192 bodů): 1. – 3. místo: Tomáš František R. (7.A), Štěpán Z. (7.D), Lenka H. (7.A) – všichni 176 bodů

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník – max. 192 bodů): 1. Šimon K. (8.A) – 176 bodů, 2. Kryštof V. (8.B) – 172 bodů, 3. Iva P. (8.A) – 163 bodů

Všem dětem děkujeme za účast v soutěži.

Jan Kubát