na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Střípky ze 7.B

V hodinách dějepisu poznáváme středověkou společnost,
a tak jsme zkoušeli podle návodu nakreslit domek, plánky vesnic, města i pražský groš.

Ve výtvarné výchově jsme měli za úkol nakreslit obrázek a vyfotografovat ho tak, aby to byla iluze.

Ilona Havlasová