na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czTomíkovka | exkurze v Techneciu Pardubice

16. ledna se vydali Tomíkovi čtvrťáci společně s třeťáky na exkurzi do pardubického volnočasového a vzdělávacího centra současné vědy a techniky Technecium, které má za cíl svou činností připravit děti a mládež nejen z východních Čech na svět práce 2035+.

Po chvilkovém bloudění v okolí rosického nádraží jsme byli vřele přivítáni nadšenci Mgr. Alexandrem Prokopem a Jaroslavem Bartelem. Nejprve jsme si prohlédli areál mnohokrát oceněné firmy JHV-Engineering s.r.o. a seznámili se s prací místních vývojářů, kteří vyvíjí a vyrábí průmyslové roboty a stroje, ale i technicky řeší např. výtvarná díla umělce Davida Černého.

Provedl nás "vědec v montérkách" :-) - vývojový konstruktér Ing. Zdeněk Kyncl a nadchl děti zejména předvedením plně autonomního robota k distribuci materiálu pro závod Škoda ve Vrchlabí.
Po seznámení s nabídkou, projekty a "vynálezy" Technecia (nadšení vzbudila zejména robotická ponorka, stratosferická sonda nebo "kreslič kraslic") a nezbytné pauze na svačinu jsme se už do práce zapojili sami - ve skupinách jsme stavěli z Lego Mindstorms EV3 funkční auta a programovali roboty z Lega.

Technecium, které funguje od září 2019 s podporou firmy JHV-Engineering s.r.o., FEI UPa a NIDV (Krajské sítě na podporu nadání) Královéhradeckého a Pardubického kraje, nabízí prezenční i online kurzy týkající se robotiky, elektrotechniky, programování, 3D tisku, nanotechnologií, ale i vesmíru, dopravy, matematiky, fyziky, chemie a biologie, digitální grafiky, designu a nových médií. Nabízí také sobotní Víkendy s vědou, Letní školu, účast na vědeckých projektech, exkurze a výpravy do terénu, workshopy a projektové dny
i ve školách.

Po této ochutnávkové a seznamovací návštěvě se už moc těšíme na další spolupráci.

 Kateřina Kánská a Pavlína Dlabková