na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Tomíkovka 2.C | Jarní rostliny

V měsíci dubnu jsme se zabývali poznáváním jarních květin a keřů.

Naším úkolem bylo vyfotit nebo vylisovat nejméně sedm jarních rostlin, a ty potom jakkoli zpracovat. Děti vytvořily krásné herbáře, koláže, prezentace a spoustu úžasných her – pexeso, domino, já mám-kdo má, kolíčkovanou a různé deskové hry. Ty pak děti ve skupinkách hrály a tím se učily poznávat další rostliny.

Cílem bylo, aby se každý žáček ze třídy naučil poznat alespoň dvanáct jarních rostlin, což všichni hravě zvládli a mají ode mě velkou pochvalu.

Linda Pravcová