na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czProjektové vyučování Tomíkových tříd

Podzimní projektové pátky napříč Tomíkovými třídami proběhly v duchu pomoci bližnímu.

"Vynálezci" se pod vedením paní učitelky Dlabkové zabývali vývojem a objeviteli člověku prospěšných vynálezů, které nám usnadňují život dodnes a navrhovali, jak by tyto objevy v budoucnu zdokonalili.

"Umělci" (nebo spíše "Umělkyně") se s paní učitelkou Čechlovskou zabývali terapeutickým účinkem umění na člověka a "Dobrovolníci" a paní učitelka Kánská zkoumali to, jak lidé i zvířata mohou být prospěšní potřebným.

V rámci doprovodných akcí děti z Tomíkových tříd navázali například spolupráci s talentcentrem Technecium v Pardubicích a zúčastnili se univerzitních workshopů (První pomoc s budoucími záchranáři nebo Jak se žije s handicapem se studenty a učiteli Centra zdraví, kde si děti mohly vyzkoušet pomůcky pro lidi s různými druhy smyslových postižení nebo dokonce i ztv. stařecký oblek). Ve škole nás navštívil canisterapeutický tým, který předvedl ukázky canisterapie a dobrovolnictví si někteří z nás vyzkoušeli na vlastní kůži na předvánoční návštěvě Domova seniorů U Kostelíčka v Pardubicích.

Nyní své poznatky předáváme spolužákům ve třídách a celé naše snažení uzavře návštěva a beseda s dobrovolnicí, která vyučovala africké děti v Angole a přivezla si domů spoustu zajímavých zážitků a zkušeností.