na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czI učitelé se musí učit

Každý učitel se musí dále vzdělávat a rozšiřovat své obzory a my nejsme výjimkou.

Na druhém stupni se dvě zkušené paní učitelky věnují dlouhodobému školení na Hejného metodu v matematice. Někteří z Vás už o této metodě určitě slyšeli. Tato metoda je netradiční způsob výuky matematiky, dnes už v ČR velmi rozšířená. Celý koncept metody je založený na tom, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

I u nás se tedy žáci mohou těšit na pokračování této výuky z prvního stupně a také na zakomponování úloh z Hejného metody do klasické výuky.

I učitelé musí mít dobrý postřeh, zkuste spočítat tento příklad s námi

 Aneta Tošovská