na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Vybíjená 4.-5.třídy

Ve středu 24. 4. jsme se zúčastnili okrskového kola ve vybíjené pro žáky 4.+5. tříd.

Za chladného počasí vybojovalo smíšené družstvo chlapců a děvčat krásné 2. místo
a také postup do okresního kola.

Celému týmu ve složení:
Sasák P., Mišák R., Lauryn V., Ulrych T., Šlechta A., Panuš J., Valach V., Říhová T., Dvořáková A.,
Dufková D., Klejchová T., Hošková V., Vaňková V., Zelingerová E.

gratulujeme a děkujeme za bojovnost a skvělou sportovní náladu.

K. Svobodová
)