na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czZápis do 1.ročníku

  Ověřování potenciálu žáka
- Talentové zkoušky 1 do třídy s rozšířenou výukou
Angličtiny, Matematiky a Logiky


20.2. 2020 dle objednání přes spolek Svět vzdělání
V budově školní družiny

  Beseda s rodiči
se zájmem o třídu s rozšířenou výukou
Angličtiny, Matematiky a Logiky


2.4. 2020 od 18:00 hodin
V budově školy, přízemí vpravo, učebna 2.C, číslo dveří 20

  Den otevřených dveří ve 3. a 4. ročníku
- určeno rodičům předškoláků

25.3. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin
V budově školy

  Ověřování potenciálu žáka
- Talentové zkoušky 2 do třídy s rozšířenou výukou
Angličtiny, Matematiky a Logiky


26.3. 2020 dle objednání přes spolek Svět vzdělání
V budově školní družiny

  Beseda s rodiči
předškoláků se zájmem o standardní třídy

2.4. 2020 od 17:00 hodin
V budově školy, přízemí vlevo, učebna 3.A, číslo dveří 6

Program:
- vzdělávací nabídka školy
- materiální a prostorové podmínky školy
- otázky a odpovědi ke školní zralosti
- představení výuky v 1. ročníku
- představení vyučujících pro budoucí 1. ročník
- účast přislíbil zástupce Pedagogicko-psychologické poradny
  Pardubice

  Jarní dílny
– workshopy pro veřejnost

7.4. 2020 – čas upřesníme