na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Zápis do 1. ročníku

Seznam přijatých žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025


---------------------------------

Organizační pokyny
Základní informace
Kritéria přijímání
Správní řízení
Jak můžete pomoci
svým dětem
Vzdělávání žáků s SVP, nadaných
a mimořádně nadaných
Desatero pro rodiče
Doprovodná akce k zápisu

21.března 2024

od 17:00 hodin

BESEDA vedení školy a třídních učitelek 1. ročníku s rodiči s programem pro děti
ke staženíke stažení