na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz

Informace
k provozu školy od 13.9.

Vážení rodiče,

platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) skončilo k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

V platnosti pro žáky zůstává povinnost ochrany úst a nosu chirurgickou rouškou ve společných prostorách, například při vstupu do budovy školy, na chodbách, toaletách apod. (příloha usnesení vlády ze dne 30.7.2021, č.705).

Gisela Kostelecká, ředitelka školy


MARATON 128