na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz

Informace
k provozu školy od 13.9.

Vážení rodiče,

platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) skončilo k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

V platnosti pro žáky zůstává povinnost ochrany úst a nosu chirurgickou rouškou ve společných prostorách, například při vstupu do budovy školy, na chodbách, toaletách apod. (příloha usnesení vlády ze dne 30.7.2021, č.705).

Gisela Kostelecká, ředitelka školy


Celé Česko čte dětem