na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz

Informace
k testování žáků naší školy

Detailní informace byly všem žákům zaslány do bakalářů a jsou ke stažení ZDE

Testování bude probíhat každé pondělí až do odvolání.

- Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

- Testovat se bude antigenními testy SEJOY. Příbalový leták ke stažení ZDE.

- Testování není bariérové, proto pokud žáci neprokáží OTN (očkování, testování, prodělání nemoci covid 19) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

- Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

- Testujeme ve třídách v pondělí vždy 1. vyučovací hodinu za přítomnosti dohlížejícího pedagoga, a to i žáky, kteří jsou ráno před vyučováním ve školní družině. Děti ze školní družiny do doby, než budou otestované musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška; pokud jsou žáci usazeni, nemusí mít roušku)

Další informace např. o žácích kteří se memusí očkovat naleznete ve výše zmíněném dokumentu

Gisela Kostelecká, ředitelka školy


Fotogalerie z letošního Maratonu 128