na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz

Od 17. 5.
PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH TŘÍD


Vážení rodiče, milí žáci,

V pátek 25.6. 2021 pořádáme 1. sběrové ráno v letošním (zvláštním) školním roce.
Sběrové ráno opět proběhne jako soutěž mezi třídami. Vybírat budeme tříděný starý papír. (zvlášť noviny, časopisy, kartonový papír, ...)
Prosím, sběr svazujte do úhledných pevných balíků, usnadníte tím nakládku. Při odevzdání se žák nahlásí u stolečku a oznámí jméno, třídu a množství odevzdaného sběru. (pozdější nahlášení nebude započítáno do soutěže) Kontejnery budou u školy přistaveny již 24.6. cca od 13.00. V tento den neparkujte v prostoru kolem zadního vchodu školy, aby zde mohly být umístěny kontejnery.

------------------------------------ AKTUÁLNÍ INFORMACE ---------------------------------

Ranní školní družina je v „domečku“ školní družiny od 6:00 do 7:40 hodin.
Děti z ranní družiny se budou testovat až s celou svou třídou podle harmonogramu níže.

Škola je otevřená od 7:30 hodin pro všechny žáky.
Do školy děti vchází HLAVNÍM vchodem, dále se přes šatnu přesunou do své třídy.
Děti třídy 1.C a 2.C vchází přímo do „domečku“.

Testuje se 1x týdně, a to v 1. až 9. ročníku, vždy první den v týdnu.
Třídy 1.ABC, 2.ABC, 3.ABC, 4.B od 7:30 hodin ve své třídě, pošlete, prosím, děti včas do školy.
Ostatní třídy se testují od 8.00 ve svých třídách.

Stravování - Žáci se stravují po ukončení dopoledního vyučování. Při stravování není omezený režim, dodržujeme hygienická pravidla. Jídlo do krabiček pouze pro cizí strávníky.


Aktivity pro budoucí prvňáčky

Předškolička on-line :-)