na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czProgram na podporu nadání

  Spolupráce s Mensou

Škola spolupracující s Mensou
Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní
poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Od roku 2013 patříme mezi tyto školy také my.

Mensa České republiky
Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130).
Mensa ČR nabízí svým členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních
i celostátních setkání, přednášek, exkurzí.

Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí
po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. Nejvýznamnějším přínosem pro účastníky všech mensovních akcí bývá však
přátelské prostředí a inspirující atmosféra.

Dětská Mensa
Dětská Mensa je platformou při Mense ČR.
Aktivity DM jsou zaměřeny především na věkovou skupinu osob 5–19 let.

Aktivity Dětské Mensy
Kompletní informace o Mense, jejích akcích, testování a inteligenci naleznete na www.mensa.cz