na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Dvacátým rokem na škole pracuje SNĚM DĚTÍ.
Je tvořen zástupci 3. až 9. ročníků.

Sněm dětí zasedá v letošním školním roce každý měsíc spolu s vedením školy. Pokud je potřeba je jeho setkávání častější. Zde si předáváme informace o životě školy a žáci se podílí na přípravě některých školních akcí.
Vloni Sněm dětí vyrazil na třídenní pobyt do Oucmanic, kde se děti měly možnost lépe poznat a společně
naplánovaly spoustu nových věcí a projektů.

První akcí byla návštěva Domovu pro seniory v Mikulovicích. Děti ze sněmu napekly perníčky, sbalily pexeso
a jely zpříjemnit den seniorům. Následně se podařilo uspořádat sbírku pro útulek města Chrudim.
Velkou část své práce děti věnovaly přípravě a organizaci akci Maraton 128, který musel být přesunut
na září letošního školního roku z důvodu uzavření škol.

Dva zástupci naší školy se účastní jednání Dětského parlamentu při Magistrátu města Pardubice
a informace z této činnosti předávají vedení školy a zástupcům tříd.

V letošním školním roce to budou žákyně z 6.D – Marcela Poláková a Žofie Draštíková.