na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czAkční plán ke strategickému cíli 3  Usilujeme o vyšší úroveň bezpečnosti a komfortní prostředí pro zaměstnance a žáky

Kroky k naplnění strategického cíle:

  Podnítíme jednání ke zvýšení bezpečnosti mezi budovou školy a školní družiny

  Zaměříme se na vyhledávání rizikových situací při dohledech nad žáky

  Zavedeme zpracování osobních údajů do souladu s nařízením Evropského parlamentu

  a Rady (EU) 2016/679

  Zlepšíme materiální podmínky pro zaměstnance a vzdělávání žáků