na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czRozmístění tříd a obsazení kabinetů

Kabinet Chemie:
H.Suková
I.Havlasová
Učebna
Fyziky
a Chemie
8.A
8.B
Počítače
6.B
Kabinet Jazyků 2:
E.Herzánová
S.Filipiová
V.Kubíková
9.C
7.C
Učebna
Hudební výchovy
9.B
8.C
7.B
Kabinet
Fyziky
a Matematiky:
J.Kubát
M.Neubauerová
K.Hlaváčová
A.Tošovská

2.patro   
9.A
Učebna
Multioborová 2
WC
chlapci

oddychový koutek
WC
dívky

Kabinet VV:
A.Leksová
Z.Kudrnová
V.Ehlová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kabinet Jazyků 1:
Z.Musilová
Z.Janíková
J.Clubb Lochmanová
D.Krejčíková
Učebna
Přírodopisu
7.A
6.A
5.C
7.D
Sborovna
1.stupně
5.A
5.B
4.B
6.C
3.C
Kabinet
Přírodopisu:
M.Stoklasová
L.Vánská
J.Vladyková
N.Kakosová

1.patro   
6.D
Učebna
Multioborová 1
WC
chlapci

oddychový koutekWC
dívky

WC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


4.A
4.C
Ředitelka školy,
Zástupkyně ředitelky školy,
Sekretariát
VCHOD
Sborovna

2.A


1.A


1.B


3.A

3.B

přízemí


2.B
Školní
psycholog
WC
chlapci

WC
učitelé

vestibul
WC
učitelé

WC
dívky

Kabinet VP: L.Řádková
M.Makarová
Kabinet Tělesné výchovy:
K.Svobodová
M.Drašarová
D.Šverák
P.Hančová