na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czRozmístění tříd a obsazení kabinetů

Kabinet Chemie:
H.Suková
I.Havlasová
Učebna
Fyziky
a Chemie
9.A
9.B
Počítače
7.B
Kabinet
Jazyků 2:
E.Herzánová
S.Pešková
V.Kubíková
A.Grecmanová
7.A
8.C
Učebna
Hudební výchovy
8.D
9.C
8.B
Kabinet
Fyziky
a Matematiky:
J.Kubát
M.Neubauerová
M.Drašarová
A.Tošovská

2.patro   
7.C
Učebna
Multioborová 2
WC
chlapci

oddychový koutek
WC
dívky

Kabinet VV:
A.Leksová
Z.Kudrnová
V.Ehlová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kabinet Jazyků 1:
Z.Musilová
Z.Janíková
J.Clubb Lochmanová
D.Holešovská
Učebna
Přírodopisu
8.A
4.B
6.C
5.C
Sborovna
1.stupně
6.A
6.B
5.B
5.A
4.C
Kabinet
Přírodopisu:
M.Stoklasová
L.Vánská
J.Vladyková
A.Vondráčková

1.patro   
7.D
Učebna
Multioborová 1
WC
chlapci

oddychový koutekWC
dívky

WC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


1.A
3.C
Ředitelka školy,
Zástupkyně ředitelky školy,
Sekretariát
VCHOD
Sborovna
2.stupně

3.A


2.A


2.B


4.A

1.B

přízemí


3.B
Školní
psycholog
WC
chlapci

WC
učitelé

vestibul
WC
učitelé

WC
dívky

Kabinet VP: L.Řádková
K.Navrátilová
Kabinet Tělesné výchovy:
K.Svobodová
D.Šverák
P.Fiala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
Ranní
družina

2.C
 
 
budova školní družiny


1.C
vchod do jídelny
šatna

VCHOD

šatna
WC
dívky

WC
chlapci

WC
učitelé

Sborovna