na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Prvouka v 1.A - Lidské tělo

Děti si v hodině prvouky vyzkoušely práci ve skupině.

Společně si vytvořily obkreslením svého spolužáka postavu, kterou následně vybarvily a polepily papírky s částmi těla.

Tato aktivita se dětem moc líbila a vznikla krásná díla :) .

Čechová Barbora